Welkom op de website van Ergotherapie Visser!

Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen, bij mensen die door ziekte of handicap lichamelijke of psychische beperkingen hebben.

Handtherapie is een specialisatie binnen de ergotherapie en richt zich op de klachten van hand, pols en arm. U kunt terecht voor voor diagnostiek, oefentherapie en begeleidingin uw herstelproces.

Verderop op deze site kunt u lezen met welke vragen u bij Ergotherapie Visser terecht kunt en hoe de vergoeding geregeld is.

Luisteren naar het dagverhaal van een mens staat centraal in mijn aanpak. Het probleem dat hij/zij ervaart is voor mij het startpunt van de therapie. Dit probleem wordt met elkaar stap voor stap uitgeplozen om daarna samen tot een concrete oplossing te komen.

Met vriendelijke groet,

Peter Visser, ergotherapeut

ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
onder nummer 49901542690
als kwaliteitgeregistreerd paramedicus