Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van iedere zorgverzekeraar.
Per kalenderjaar vergoedt de zorgverzekeraar 10 uur ergotherapie per verzekerde.

Ergotherapie is direct toegankelijk.
Dat betekent dat u zowel zonder als ook met verwijsbrief van uw huisarts of specialist een beroep kunt doen op een ergotherapeut.